Frisk/Asker Hockey - Lillehammer Hockey 11.12.16 - Krusesfoto